Ida Margreta Halvorsen
Ida Margreta
Halvorsen
Ida Margreta er siviløkonom med bred erfaring fra kommunikasjon, ledelse og forretningsutvikling. Hun brenner for relasjoner, engasjerende innhold og opplevelser, og har sett som det aller viktigste nøklene til å skape gode resultater i lederstillingene hun har hatt i forlagsbransje, konsulentbransje og akademia. I dag er hun ansvarlig for Nationaltheatrets kommunikasjon, markedsføring, formidling og kommersielle virksomhet, inkludert event og næringslivssamarbeid. Hun leder en omfattende endringsprosess som har styrket teatrets synlighet og omdømme, øket besøkstallet, doblet inntektene og utviklet flere nye forretningskonsepter i skjæringspunktet mellom næringsliv, samfunn og kultur. Ida Margreta har stor tro på mulighetene som ligger her. Nøkkelen er å skape konseptene sammen, med utgangspunkt i opplevelser, engasjement og relasjoner, slik at de blir verdifulle for både kultur, næringsliv og samfunnet.
Kommunikasjonssjef
Nationaltheatret