Andy Westlake
Andy
Westlake
Andy har jobbet med sponsor- og sportsmarkedsføring i nesten 30 år. Han har jobbet for mediaeiere og byråer innenfor mediekjøp, konsulenttjenester og aktiviseringsprosjekter over hele verden. Andy startet sin karriere i kommersiell radio, flyttet deretter til byråverdenen i 2008 og etablerte en spesialisert sponsorvirksomhet innen den globale mediekjøpsvirksomheten MEC. Han har vært konsernsjef for Fast Track – et markedsledende, internasjonalt sportsmarkedsføringsbyrå med hovedkontor i London, et byrå som nå er en integrert del av Sport og Entertainment Group CSM. Andy etablerte Westlake Consulting i 2015, han er styremedlem i British Universities and Colleges Sport, leder av Chesham United Ladies FC (en Arsenal søsterklubb) og sitter som styreleder i ESA – the European Sponsorship Association.
Member of the board
British Universities and colleges sport