Foredrag på ODEON
06.02.2019 09:00:00 06.02.2019 12:00:00
Velkommen - Hvordan vil sponsor- og eventbransjen utvikle seg i fremtiden? v/ Andy Westlake - How to meaningfully engage your audience, and what is your experience potential? v/ Niels Kjærgaard-Jensen - Pause - Kåring av årets foredragsholder - 21st Century Skills & Gen Z v/ Monte Könings
Andy har jobbet med sponsor- og sportsmarkedsføring i nesten 30 år. Han har jobbet for mediaeiere og byråer innenfor mediekjøp, konsulenttjenester og aktiviseringsprosjekter over hele verden. Andy startet sin karriere i kommersiell radio, flyttet deretter til byråverdenen i 2008 og etablerte en spesialisert sponsorvirksomhet innen den globale mediekjøpsvirksomheten MEC. Han har vært konsernsjef for Fast Track – et markedsledende, internasjonalt sportsmarkedsføringsbyrå med hovedkontor i London, et byrå som nå er en integrert del av Sport og Entertainment Group CSM. Andy etablerte Westlake Consulting i 2015, han er styremedlem i British Universities and Colleges Sport, leder av Chesham United Ladies FC (en Arsenal søsterklubb) og sitter som styreleder i ESA – the European Sponsorship Association.
Andy Westlake
Member of the board
British Universities and colleges sport
Andy har jobbet med sponsor- og sportsmarkedsføring i nesten 30 år. Han har jobbet for mediaeiere og byråer innenfor mediekjøp, konsulenttjenester og aktiviseringsprosjekter over hele verden. Andy startet sin karriere i kommersiell radio, flyttet deretter til byråverdenen i 2008 og etablerte en spesialisert sponsorvirksomhet innen den globale mediekjøpsvirksomheten MEC. Han har vært konsernsjef for Fast Track – et markedsledende, internasjonalt sportsmarkedsføringsbyrå med hovedkontor i London, et byrå som nå er en integrert del av Sport og Entertainment Group CSM. Andy etablerte Westlake Consulting i 2015, han er styremedlem i British Universities and Colleges Sport, leder av Chesham United Ladies FC (en Arsenal søsterklubb) og sitter som styreleder i ESA – the European Sponsorship Association.
Niels is danish, lives in Oslo, and his english-speaking contribution on this day covers insights and headlines from his recent book "Jakten på känslan - konsten att skapa meningsfulla upplevelser" which is written in swedish. According to Niels, we are at the beginning of a revolution of experiences. A new breed of human consumers is paving a way that changes at its core what is important in the relationship with a brand/company. Not driven by material wants and needs, or chasing down thrills, kicks or status symbols, they are searching for - and insist to be co-creators of - experiences that constitute real meaning, grow identity and inspire sense of belonging. Inherent in this change lies a gold mine for the brands that succeed in looking upon themselves as a meaningful experience for their audiences through their communication, offerings and behavior. Niels will inspire with universal game rules that will define the future interplay between brands and consumers. Special attention is given to real world events & experiences.
Niels Kjærgaard-Jensen
Experience Designer og forfatter
Fieldwork
Niels is danish, lives in Oslo, and his english-speaking contribution on this day covers insights and headlines from his recent book "Jakten på känslan - konsten att skapa meningsfulla upplevelser" which is written in swedish. According to Niels, we are at the beginning of a revolution of experiences. A new breed of human consumers is paving a way that changes at its core what is important in the relationship with a brand/company. Not driven by material wants and needs, or chasing down thrills, kicks or status symbols, they are searching for - and insist to be co-creators of - experiences that constitute real meaning, grow identity and inspire sense of belonging. Inherent in this change lies a gold mine for the brands that succeed in looking upon themselves as a meaningful experience for their audiences through their communication, offerings and behavior. Niels will inspire with universal game rules that will define the future interplay between brands and consumers. Special attention is given to real world events & experiences.
Har du og din bedrift det som skal til for å gripe fremtidens publikum? Er dere klare for endringene som vil komme i arbeidslivet med Generasjon Z - den eneste generasjonen som er født i dette århundret? Monte Könings fra Nederland er en erfaren foredragsholder som har fordypet seg i Generasjon Z og menneskelig atferd. I dette foredraget inviterer Monte deg inn i Generasjon Z sin verden, og tidene de vokser opp i. Denne generasjonen av unge har mange av ferdighetene som kreves i det 21.århundre, og som de eldre må lære seg for å forbli relevante. For å tiltrekke de unge, må en ha innsikt i hva som trigger dem. I dette foredraget får du høre mer om hvilke ferdigheter som vil være essensielle for suksess i nær fremtid, hvordan teknologi vil påvirke vår atferd, og ikke minst hvordan dette kan linkes opp mot sponsor- og eventbransjen.
Monte Königs
Ekspert i menneskelig atferd og samfunnsendring
Har du og din bedrift det som skal til for å gripe fremtidens publikum? Er dere klare for endringene som vil komme i arbeidslivet med Generasjon Z - den eneste generasjonen som er født i dette århundret? Monte Könings fra Nederland er en erfaren foredragsholder som har fordypet seg i Generasjon Z og menneskelig atferd. I dette foredraget inviterer Monte deg inn i Generasjon Z sin verden, og tidene de vokser opp i. Denne generasjonen av unge har mange av ferdighetene som kreves i det 21.århundre, og som de eldre må lære seg for å forbli relevante. For å tiltrekke de unge, må en ha innsikt i hva som trigger dem. I dette foredraget får du høre mer om hvilke ferdigheter som vil være essensielle for suksess i nær fremtid, hvordan teknologi vil påvirke vår atferd, og ikke minst hvordan dette kan linkes opp mot sponsor- og eventbransjen.