Eva Ossiansson,
Eva
Ossiansson,
Ek Dr. Eva Ossiansson, varemerkedoktoren, er Sveriges fremste varemerkeekspert og mest kjente varemerkeforsker. Hun omtales i media som varemerkedoktoren. Varemerke er hennes lidenskap- og Eva mener at det er med varemerke som utgangspunkt at en bedrift skapes. Alle bedrifter og organisasjoner burde jobbe ut i fra dette perspektivet for å bli fremgangsrike. Hun har forsket på hva kunder opplever og føler i kjøpsøyeblikket over hele verden- og hvordan kommunikasjon via sosiale medier har forandret varemerkearbeidet i bedrifter. Eva har lang erfaring med å utarbeide, utvikle og gi støtte både internt og eksternt i varemerkeprosesser. Hun har arbeidet med bedrifter som Volvo Trucks, Volvo Cars, Jernhusen, MQ og Wallenstam. Hun har i tillegg bistått både områder, byer, regioner og organisasjoner som Gøteborg, Stenungsund, Västra Götalandsregionen og Göteborgs Filmfestival.
Varemerkedoktoren