Øystein Dørum
Øystein
Dørum
Øystein Dørum er sjeføkonom i DNB Markets, med blant annet Finansdepartementet og Sparebanken NOR på sin CV. Han er utdannet samfunnsøkonom, og har dessuten Master fra The London School of Economics and Political Science. Dørum er en flittig benyttet kommentator av media i temaer relatert til makro- og mikroøkonomiske forhold.
Sjeføkonom
DNB Markets
https://twitter.com/oydorum
https://no.linkedin.com/in/øystein-dørum-1417227