Henrik Syse
Henrik
Syse
Henrik Syse er en norsk filosof og samfunnsviter. Han er ansatt ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og Bjørknes Høyskole, og har skrevet flere bøker om religion, filosofi og politikk, er en mye brukt foredragsholder, og er medlem av blant annet Den Norske Nobelkomité og Pressens Faglige Utvalg. Foto: Julie Lunde Lillesæter, PRIO
Folosof og samfunnsviter
Institutt for fredsforskning
https://twitter.com/henrik_syse