Madeleine Thor
Madeleine
Thor
Madeleine Thor er administrerende direktør i IRM, som måler reklamemarkedets utvikling både i Norge og Sverige. I foredraget kommer vi til å høre om hvor IRM har beregnet at det totale norske reklamemarkedet 2015 lander og hvordan utsiktene for 2016 er.
Admistrerende direktør
IRM