Krisekommunikasjon: Klarer vi å bryte myter?
20.10.2020 10:35:00 20.10.2020 11:05:00
Folk tror på mange rare ting, spesielt i krisesituasjoner. Det er tøft å leve under stor usikkerhet, og da kan det være godt å ha noe å tro på, noe du kan gjøre for å unngå det farlige. Siden det dessverre ikke hjelper å spise hvitløk eller ta varme bad mot koronasmitte, ei heller å putte vakre stener i lomma, ønsker myndighetene å knuse disse mytene. Spørsmålet blir da hvordan de bør gå frem for å få folk til å erstatte disse mytene med faktabasert viten. Hvordan bør de kommunisere for å unngå at troen på mytene blir forsterket? Er det i det hele tatt mulig å få folk til å endre tro med kommunikasjon? Dette er noen av temaene som vil bli belyst i dette innlegget.
Nina Veflen er professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har over 20 års erfaring med forskning på forbrukerholdninger til mat. For tiden leder hun en arbeidspakke om risikokommunikasjon i et stort femårig EU finansiert forskningsprosjekt (Safeconsume.eu).
Nina Veflen
Professor ved institutt for markedsføring
Handelshøyskolen BI
Nina Veflen er professor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun har over 20 års erfaring med forskning på forbrukerholdninger til mat. For tiden leder hun en arbeidspakke om risikokommunikasjon i et stort femårig EU finansiert forskningsprosjekt (Safeconsume.eu).