Hvorfor historie(r) er viktig? - i lys av Corona-krisen
15.09.2020 09:45:00 15.09.2020 10:15:00
Historien fungerer som reservoar av narrativer og mentale modeller som utnyttes i markedsføring og kommunikasjon. Dette forsterkes i krisetider, da brukes historiske kriser for å fremme budskap. Derfor preger (ny) innsikt om fortiden vår forståelse av nåtiden.
Sverre August Christensen er førsteamanuensis i næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Han har skrevet flere artikler og bøker om næringslivshistorie, blant annet om betydningen av eierskap for innovasjon og verdiskapning.
Sverre August Christensen
Førsteamanuensis
Handelshøyskolen BI
Sverre August Christensen er førsteamanuensis i næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI. Han har skrevet flere artikler og bøker om næringslivshistorie, blant annet om betydningen av eierskap for innovasjon og verdiskapning.