Disse omstillingene måtte MENY gjøre over natten (NB, dette vises ikke på stream)
15.09.2020 11:15:00 15.09.2020 11:45:00
Til informasjon vil ikke foredraget til Meny bli streamet.
Jørgen Normann-Larsen
Markedsdirektør
Meny