Richard Branson,
Richard
Branson,
Sir Richard Branson er grunnlegger av Virgin-gruppen.
Sir
Virgin Group
https://www.linkedin.com/in/rbranson