Malin Maarud
Malin
Maarud
Malin Maarud har vært med på å bygge den programmatiske avdelingen i GroupM fra start, og er ekspert på å utnytte mulighetene i programmatiske annonsekjøp, inkludert bruken av kunstig intelligens, maskinlæring og algoritmer. I løpet av sine 5 år i bransjen har hun innehatt flere ulike stillinger i organisasjonen, og er i dag operasjonelt ansvarlig for den programmatiske enheten. Hun brenner for teknologi og talentutvikling, og hun kommer til å snakke om sin reise i mediebyråbransjen sammen med Mari Anvik Berg.
Operations Manager
Group M