Om

Omdømmedagen er en årlig fagdag, som arrangeres av Apeland. Her presenteres resultatene av den årlige omdømmemålingen RepTrak, som viser hvilke virksomheter som har Norges beste og dårligste omdømme.
For fullstendig program, gå til: https://www.apeland.no/omdommedagen/

Arrangører

Foredragsholdere

Sponsorer