Bente Mogård
Bente
Mogård
Bente Mogård er leder for IP* i TINE SA og har arbeidet med eksport, innovasjon og nye forretningsområder i TINE. Hun har tidligere arbeidet i USA, Storbritannia og Kina med internasjonalisering og markedsintroduksjoner av norske virksomheter, samt i en rekke andre markeder. Hun er Master of Law and Management fra Universitetet i Strasbourg og har en bachelor med spesialisering i innovasjon fra Handelshøyskolen BI. IP = intellectual property, norsk: immaterielle rettigheter
leder for IP*
TINE SA
https://no.linkedin.com/in/bente-mogard-86ba93