Carl-Axel Hagen
Carl-Axel
Hagen
Carl-Axel Hagen er tidligere major i Hæren og ble etter 19 år i Forsvaret head-hunted til Norges Bank, hvor han siden 2012 har jobbet som assisterende sikkerhetsdirektør. I tillegg til Krigsskolen i Oslo, har Carl-Axel tatt en mastergrad innen organisasjonspsykologi fra Handelshøyskolen BI. Han ble dekorert med H.M Kongens Gardes fortjenestemedalje i sølv etter sin resolutte opptreden under hendelsene i Regjerings-kvartalet den 22.7, hvor han i vesentlig grad bidro til å mobilisere ressurser og sikre kongehuset og hovedstaden. Han ledet rundt 700 soldater i innsatts under de tragiske hendelsene. Han har i tillegg deltatt en rekke ganger i utenlandsoperasjoner for Forsvaret. Som leder i Norges Bank har Carl-Axel med stort engasjement løftet den operative sikkerhetstjenesten til et nytt teknologisk, kompetent og profesjonelt nivå tilpasset morgendagens utfordringer. Han er også initiativtaker til sikkerhetssamarbeidet blant de største sikkerhetsaktørene i Oslo. Landets sentralbank avholder årlig en rekke arrangementer. Sentralbanksjefens årstale er den mest kjente, hvor ca. 300 av landets mest profilerte personer deltar med mye medieoppmerksomhet. Risikoen i forbindelse med denne type arrangementer må håndteres proaktivt og forsvarlig. Samtidig skal man fremstå som åpen og imøtekommende.
Assisterende sikkerhetsdirektør
Norges Bank
https://no.linkedin.com/in/carl-axel-hagen-b8a40922