Regine Sandberg
Regine
Sandberg
Regine Sandberg er senioranalytiker i Aller Media. Hun holder presentasjoner eksternt for annonsører og byråer, samt internt i Aller Media. Foredragsholder på INMA (International News Media Association) World Congress i New York 2019.
Senioranalytiker
Aller Media