KEYNOTE: Bidra eller dø
16.03.2023 13:00:00 16.03.2023 13:30:00
Glem grandiose purpose statements og vakre filmatiske fortellinger i preroll-formater. Fremtiden tilhører de brands som betyr noe, opptrer offensivt og virkelig bidrar til å løse verdens store utfordringer. De vil seire fordi de tilbyr kundene en mulighet til å handle aktivt og oppnå trygghet i en hyperkompleks virkelighet. Raskt akselererende kriser som klima-, natur- og ressurskrisen vil i årene som kommer føre til en radikal endring av virksomheters rolle, forretningsmodeller og produkter. Vi må derfor som markedsførere endre forbrukernes preferanser og atferd i et tempo som aldri har vært sett før. Og det må vi gjøre i en virkelighet hvor det blir dyrere og vanskeligere å nå forbrukere med tradisjonell markedskommunikasjon enn noen gang før. Hør Espen Højlunds syn på hva slags virkelighet vi går inn i og hans bud på hvordan vi bør bygge relasjoner mellom brands, produkter, forbrukere og samfunn.
Espen Højlund har jobbet med strategisk merkevarebygging i det danske reklame- og digitalbyrå Advice de siste 20 årene. I 2007 overtok han byrået sammen med en liten gruppe nøkkelmedarbeidere, og han fungerte som administrerende direktør fra 2007 til 2020. En periode hvor Advice utviklet seg fra et mindre byrå til et av Danmarks største integrerte byråer med over 130 ansatte. Espen er nå strategisk direktør og arbeidende styremedlem i Advice. Han yter rådgivning til store danske og nordiske selskaper om strategisk merkevarebygging, ut fra en en overbevisning om at fremtidens vinnende merkevarer er bygget på både å levere sterk direkte verdi til sluttbrukere og ved å levere bredere verdi til samfunnet – ikke bare med deres produkter og tjenester, men også direkte med deres kommunikasjon.
Espen Højlund
Strategic director & Partner
Advice A/S
Espen Højlund har jobbet med strategisk merkevarebygging i det danske reklame- og digitalbyrå Advice de siste 20 årene. I 2007 overtok han byrået sammen med en liten gruppe nøkkelmedarbeidere, og han fungerte som administrerende direktør fra 2007 til 2020. En periode hvor Advice utviklet seg fra et mindre byrå til et av Danmarks største integrerte byråer med over 130 ansatte. Espen er nå strategisk direktør og arbeidende styremedlem i Advice. Han yter rådgivning til store danske og nordiske selskaper om strategisk merkevarebygging, ut fra en en overbevisning om at fremtidens vinnende merkevarer er bygget på både å levere sterk direkte verdi til sluttbrukere og ved å levere bredere verdi til samfunnet – ikke bare med deres produkter og tjenester, men også direkte med deres kommunikasjon.