Per Kristian Voss Halvorsen
Per Kristian
Voss Halvorsen
Strategisk leder
Ring 2