Strategi handler om hva du skal og hva du ikke skal gjøre – ikke la det taktiske overskygge det strategiske
23.03.2021 00:03:00 23.03.2021 00:13:00
Kundene velger de merkevarene som det er enklest å forstå nytten av – so keep it simple.
Adrian Peretz er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet. Adrian har en doktorgrad fra Norges Handelsh.yskole og MBA fra Columbia Business School. Han har mange års næringslivserfaring, blant annet som merkevaredirektør i Mills. Adrians arbeider er publisert i internasjonale tidsskrifter som Journal of Brand Management og Advances in Consumer Research, foruten at de har blitt presentert på en rekke forskningskonferanser.
Adrian Peretz
Førsteamanuensis i markedsføring
OsloMet
Adrian Peretz er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet. Adrian har en doktorgrad fra Norges Handelsh.yskole og MBA fra Columbia Business School. Han har mange års næringslivserfaring, blant annet som merkevaredirektør i Mills. Adrians arbeider er publisert i internasjonale tidsskrifter som Journal of Brand Management og Advances in Consumer Research, foruten at de har blitt presentert på en rekke forskningskonferanser.