Når bærekraft får betydning for en bedrifts merkevare og finanser
05.03.2020 13:45:00 05.03.2020 14:15:00
Bærekraft vil ha en vital betydning for bedrifters merkevare og økonomi/inntjening. Det holder ikke for en bedrift kun å levere god finansiell avkastning lenger. Nå må man også ta hensyn til den sosiale avkastningen en bedrift gir. Et selskap må kunne vise til at de tar vare på og gir en positiv påvirkning på det miljøet og samfunnet den har sitt virke i. Investorer, kapitaleiere og vi som forbrukere har begynt å kreve at bedriftene vi plasserer våre penger i, finansierer eller kjøper produkter og tjenester fra,faktisk tar vare på sine omgivelser. I tillegg stilles det økte krav til rapportering og synliggjøring av hva og hvordan en bedrift produser og leverer sine produkter og tjenester. Med andre ord er det økende fokus på hvilke verdier ut over de rent finansielle verdiene en bedrift representerer i samfunnet generelt, og dette får igjen betydning for merkevaren.
Thina Saltvedt er sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Hun deler sin kunnskap om hvordan olje- og energiindustrien påvirker norsk og internasjonal økonomi.
Thina Saltvedt
Sjefanalytiker i Sustainable Finance
Nordea
Thina Saltvedt er sjefanalytiker i Sustainable Finance i Nordea. Hun deler sin kunnskap om hvordan olje- og energiindustrien påvirker norsk og internasjonal økonomi.