"Merkevarebygging for juss-dummies"
07.03.2019 13:45:00 07.03.2019 14:15:00
Er din merkevare tilstrekkelig beskyttet, eller vil du på sikt måtte tolerere at konkurrenter snylter på dine resultater? Gjennom kjente norske caser skal vi få se at god beskyttelse styrker din merkevare, forsikrer mot konflikt med tredjeparter og skaper reell kroneverdi.
Mikkel Lassen Ellingsen er advokat og rådgiver i IPR-konsulentselskapet Bryn Aarflot AS. Mikkel bistår norske og utenlandske klienter i alle størrelser med beskyttelse, håndheving og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler og har bred erfaring med alt fra strategisk beskyttelsesarbeid til tvisteløsning og rettsprosesser knyttet til merkevarer og andre immaterielle rettigheter, samt markedsføringsrettslige spørsmål.
Mikkel Lassen Ellingsen
Advokat og rådgiver
Bryn Aarflot
Mikkel Lassen Ellingsen er advokat og rådgiver i IPR-konsulentselskapet Bryn Aarflot AS. Mikkel bistår norske og utenlandske klienter i alle størrelser med beskyttelse, håndheving og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler og har bred erfaring med alt fra strategisk beskyttelsesarbeid til tvisteløsning og rettsprosesser knyttet til merkevarer og andre immaterielle rettigheter, samt markedsføringsrettslige spørsmål.