"Hvordan kan innsikt om trender gi økt treffsikkerhet i morgendagens marked?"
07.03.2019 13:15:00 07.03.2019 13:45:00
Selskapene som vinner, finner muligheter i krysningspunktet mellom markedstrender, kundebehov og eget selskaps styrker. De klarer å forutse, prioritere og handle på endringer som påvirker kundenes hverdag. Foredraget presenterer relevante trender og peker på hvordan disse kan omsettes til strategi og konkrete handlingsplaner som resulterer i en sterkere merkevare og økt omsetning.
Elisabeth har mer enn 20 års erfaring med utvikling av merkevarer og kommersielle vekststrategier for store norske og internasjonale selskaper og merkevarer. Etter å ha jobbet for Accenture og Bring, har hun i de siste 10 årene bygget opp Marketing Clinic Norge, en gasellebedrift som inspirerer og utvikler selskaper, tjenester og merkevarer til å skape en positiv påvirkning på folks hverdagsliv. Elisabeth brenner for menneskers og selskapers muligheter i den digitale utviklingen. Hun er en erfaren foredragsholder som engasjerer med inspirerende visjonære refleksjoner pakket sammen med konkrete operasjonelle råd basert på mye erfaring og en unik tverrfaglig forretningsforståelse.
Elisabeth Taranger
Managing Director
Marketing Clinic
Elisabeth har mer enn 20 års erfaring med utvikling av merkevarer og kommersielle vekststrategier for store norske og internasjonale selskaper og merkevarer. Etter å ha jobbet for Accenture og Bring, har hun i de siste 10 årene bygget opp Marketing Clinic Norge, en gasellebedrift som inspirerer og utvikler selskaper, tjenester og merkevarer til å skape en positiv påvirkning på folks hverdagsliv. Elisabeth brenner for menneskers og selskapers muligheter i den digitale utviklingen. Hun er en erfaren foredragsholder som engasjerer med inspirerende visjonære refleksjoner pakket sammen med konkrete operasjonelle råd basert på mye erfaring og en unik tverrfaglig forretningsforståelse.