UTSOLGT: Merkevaredagen 2019

07.03.2019 10:00:00 - 07.03.2019 10:30:00

"10 utbredte myter om merkevarebygging"

Én av mytene Bendixen vil trekke frem er lojalitet. Drømmen for de fleste markedsdirektører er kunder som er lojale til deres merkevarer. Noe markedsdirektører selv sjelden er. Lojalitet til merkevarer er et over hypet fenomen, som nesten ikke eksisterer. Store summer investeres i lojalitetsprogrammer. Og det finnes ikke bevis for at slike programmer har skapt enestående resultater. Folk flest er stort sett bare lojale til to ting: Fotballklubber og tobakksmerker. Det første gir de fleste flere sorger enn gleder og det andre garanterer å ta livet av 50% av kundene. Lojalitet er sjelden et resultat av lojalitetsprogrammer og oftest et resultat av penetrasjon. På Merkevaredagen får du høre om ni myter om merkevarebygging i tillegg til lojalitet.
Alf Bendik Bendixen er en av de ledende rådgiverne innen merkevarefaget i Norden. Han utviklet Kampanje Magasin (da det kom ut på papir) sitt kurs i merkevarestrategi helt tilbake i 1997 samt et kurs i merkevarebygging for Econa (den gang Siviløkonomforeningen) i 1995. Alf har de siste fire årene holdt foredrag på Kampanje Merkevaredagen og har 13 års erfaring som account planner (en funksjon han innførte i norsk reklamebransje i 1995), og leder av reklamebyråer samt 17 år som konsulent innen merkevarestrategi, analyse og kommunikasjon. Han har arbeidet med merkevarer i de fleste kategorier, og har betydelig internasjonal erfaring (i mer enn 25 land på fire kontinenter). Hans mest omfattende engasjement er for Adevinta (tidligere Schibsted Classified Media) Norges største tech-selskap, og verdensledende innen online rubrikkannonser. Han er i dag partner og styreleder i det nystartede konsulentselskapet NSB | Marketing Best Practice.
Alf Bendixen
Partner
NSB | Marketing Best Practice
Alf Bendik Bendixen er en av de ledende rådgiverne innen merkevarefaget i Norden. Han utviklet Kampanje Magasin (da det kom ut på papir) sitt kurs i merkevarestrategi helt tilbake i 1997 samt et kurs i merkevarebygging for Econa (den gang Siviløkonomforeningen) i 1995. Alf har de siste fire årene holdt foredrag på Kampanje Merkevaredagen og har 13 års erfaring som account planner (en funksjon han innførte i norsk reklamebransje i 1995), og leder av reklamebyråer samt 17 år som konsulent innen merkevarestrategi, analyse og kommunikasjon. Han har arbeidet med merkevarer i de fleste kategorier, og har betydelig internasjonal erfaring (i mer enn 25 land på fire kontinenter). Hans mest omfattende engasjement er for Adevinta (tidligere Schibsted Classified Media) Norges største tech-selskap, og verdensledende innen online rubrikkannonser. Han er i dag partner og styreleder i det nystartede konsulentselskapet NSB | Marketing Best Practice.
07.03.2019 11:00:00 - 07.03.2019 11:30:00

"Hvordan merkevaren bygges opp og ned av kundeopplevelse"

Å bygge merkevare er viktigere enn noensinne. Vi lever i en digital verden der kundene har større valgmuligheter og innflytelse enn før, og skillet mellom merkevarebygging, markedsføring og kundeopplevelse viskes ut. Merkevareløftet må leveres gjennom relevante og konsistente opplevelser i alle berøringspunkter kundene har med virksomheten. Jobben blir ikke enklere når vi vet at det som kunden verdsetter i dag kanskje er noe annet i morgen.
Yngve leder Customer Experience & Design innenfor KPMGs rådgivningsenhet i Norge. Han har tidligere omfattende erfaring fra Telenor, hvor han de siste årene hadde ansvar for globale digitaliserings- og transformasjonsprosesser knyttet til go-to market (hovedsakelig fokus på eBusiness, Omnikanal og Digital Care). Yngve er utdannet siviløkonom fra NHH, med en CEMS Master på toppen. Han har i tillegg grunnfag i psykologi fra Universitet i Oslo. Han har praktisk erfaring og sterk kompetanse innenfor kundestrategi, brukerdrevet design, kundereiser, kanalstrategier, kanaltransformasjon, omnikanal, digital organisering og styring. Han er en ledende kapasitet innenfor digitalisering og digital transformasjon i Norge.
Yngve Fjell
Direktør for kundeopplevelse
KPMG
Yngve leder Customer Experience & Design innenfor KPMGs rådgivningsenhet i Norge. Han har tidligere omfattende erfaring fra Telenor, hvor han de siste årene hadde ansvar for globale digitaliserings- og transformasjonsprosesser knyttet til go-to market (hovedsakelig fokus på eBusiness, Omnikanal og Digital Care). Yngve er utdannet siviløkonom fra NHH, med en CEMS Master på toppen. Han har i tillegg grunnfag i psykologi fra Universitet i Oslo. Han har praktisk erfaring og sterk kompetanse innenfor kundestrategi, brukerdrevet design, kundereiser, kanalstrategier, kanaltransformasjon, omnikanal, digital organisering og styring. Han er en ledende kapasitet innenfor digitalisering og digital transformasjon i Norge.
07.03.2019 11:30:00 - 07.03.2019 12:00:00

"Markedsføring i bærekraftens tid"

6 av 10 norske forbrukere sier at bærekraft påvirker hva de kjøper, likevel sover mange markedsfører i timen. Merkevarer som tidlig nok tar konsekvensen av det grønne skiftet vil bli framtiden vinnere. Men når er du klar? Og hva må du passe deg for?
Petter Gulli har jobbet i over 30 år med reklame og markedsføring, eller turboen på forbrukermaskineriet som han selv kaller det. Han er en mye brukt foredragsholder kjent for sitt store engasjement på scenen. Han snakker gjerne og mye om viktigheten av kreativitet, men det han virkelig brenner for er bærekraft: Hvordan få folk engasjert i det grønne skiftet, hvorfor kommuniserer vi feil om klima, og hvordan skape konkurransefortrinn ut av bærekraft. Siste året har snakket på alt fra Zerokonferansen, Miljøledelseskonferansen og Grønn Konkurransekraft Dagen til Gulltaggen, Handelskonferansen og INMA8Min. Petter har jobbet i flere norske reklamebyråer og vært kreativ leder i Bates Singapore med ansvar for Nokia og Heineken i Asia.
Petter Gulli
Founding Partner
12YEARS
Petter Gulli har jobbet i over 30 år med reklame og markedsføring, eller turboen på forbrukermaskineriet som han selv kaller det. Han er en mye brukt foredragsholder kjent for sitt store engasjement på scenen. Han snakker gjerne og mye om viktigheten av kreativitet, men det han virkelig brenner for er bærekraft: Hvordan få folk engasjert i det grønne skiftet, hvorfor kommuniserer vi feil om klima, og hvordan skape konkurransefortrinn ut av bærekraft. Siste året har snakket på alt fra Zerokonferansen, Miljøledelseskonferansen og Grønn Konkurransekraft Dagen til Gulltaggen, Handelskonferansen og INMA8Min. Petter har jobbet i flere norske reklamebyråer og vært kreativ leder i Bates Singapore med ansvar for Nokia og Heineken i Asia.
07.03.2019 13:15:00 - 07.03.2019 13:45:00

"Hvordan kan innsikt om trender gi økt treffsikkerhet i morgendagens marked?"

Selskapene som vinner, finner muligheter i krysningspunktet mellom markedstrender, kundebehov og eget selskaps styrker. De klarer å forutse, prioritere og handle på endringer som påvirker kundenes hverdag. Foredraget presenterer relevante trender og peker på hvordan disse kan omsettes til strategi og konkrete handlingsplaner som resulterer i en sterkere merkevare og økt omsetning.
Elisabeth har mer enn 20 års erfaring med utvikling av merkevarer og kommersielle vekststrategier for store norske og internasjonale selskaper og merkevarer. Etter å ha jobbet for Accenture og Bring, har hun i de siste 10 årene bygget opp Marketing Clinic Norge, en gasellebedrift som inspirerer og utvikler selskaper, tjenester og merkevarer til å skape en positiv påvirkning på folks hverdagsliv. Elisabeth brenner for menneskers og selskapers muligheter i den digitale utviklingen. Hun er en erfaren foredragsholder som engasjerer med inspirerende visjonære refleksjoner pakket sammen med konkrete operasjonelle råd basert på mye erfaring og en unik tverrfaglig forretningsforståelse.
Elisabeth Taranger
Managing Director
Marketing Clinic
Elisabeth har mer enn 20 års erfaring med utvikling av merkevarer og kommersielle vekststrategier for store norske og internasjonale selskaper og merkevarer. Etter å ha jobbet for Accenture og Bring, har hun i de siste 10 årene bygget opp Marketing Clinic Norge, en gasellebedrift som inspirerer og utvikler selskaper, tjenester og merkevarer til å skape en positiv påvirkning på folks hverdagsliv. Elisabeth brenner for menneskers og selskapers muligheter i den digitale utviklingen. Hun er en erfaren foredragsholder som engasjerer med inspirerende visjonære refleksjoner pakket sammen med konkrete operasjonelle råd basert på mye erfaring og en unik tverrfaglig forretningsforståelse.
07.03.2019 13:45:00 - 07.03.2019 14:15:00

"Merkevarebygging for juss-dummies"

Er din merkevare tilstrekkelig beskyttet, eller vil du på sikt måtte tolerere at konkurrenter snylter på dine resultater? Gjennom kjente norske caser skal vi få se at god beskyttelse styrker din merkevare, forsikrer mot konflikt med tredjeparter og skaper reell kroneverdi.
Mikkel Lassen Ellingsen er advokat og rådgiver i IPR-konsulentselskapet Bryn Aarflot AS. Mikkel bistår norske og utenlandske klienter i alle størrelser med beskyttelse, håndheving og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler og har bred erfaring med alt fra strategisk beskyttelsesarbeid til tvisteløsning og rettsprosesser knyttet til merkevarer og andre immaterielle rettigheter, samt markedsføringsrettslige spørsmål.
Mikkel Lassen Ellingsen
Advokat og rådgiver
Bryn Aarflot
Mikkel Lassen Ellingsen er advokat og rådgiver i IPR-konsulentselskapet Bryn Aarflot AS. Mikkel bistår norske og utenlandske klienter i alle størrelser med beskyttelse, håndheving og kommersialisering av deres immaterielle eiendeler og har bred erfaring med alt fra strategisk beskyttelsesarbeid til tvisteløsning og rettsprosesser knyttet til merkevarer og andre immaterielle rettigheter, samt markedsføringsrettslige spørsmål.
07.03.2019 14:45:00 - 07.03.2019 15:15:00

Effekt vol II: Hva gjøres mest og hva virker best?

Det er vanskeligere enn noen gang å være reklamekjøper. Det er flere valgmuligheter, mer støy rundt hva som virker og mindre tid til å lykkes enn noen gang før. Effekt er et praktisk anvendbart verktøy for å gjøre de grunnleggende tingene riktig, og illustrerer dette ved å drøfte hva som beviselig fungerer best. Boken oppsummerer best practice fra anerkjente kilder og eksemplifiserer disse med case fra ANFO Effekt og STELLA. I tillegg kartlegger boken hvor flinke de fleste norske annonsører er til å etterleve best practice og svarer dermed på om vi gjør mest av det som virker best?
Espen Haugen
Managing Director
Los & Co
Anders jobber som fagansvarlig for planning og strategi i byrå-gruppen Oceans som består av reklamebyrået Los & Co, designbyrået Neue og konsulentenheten Tba_. Anders har tidligere jobbet i Publicis Kitchen og er utdannet innen markedsføring, økonomi og psykologi.
Anders Erikson
Head of Planning
Oceans
Anders jobber som fagansvarlig for planning og strategi i byrå-gruppen Oceans som består av reklamebyrået Los & Co, designbyrået Neue og konsulentenheten Tba_. Anders har tidligere jobbet i Publicis Kitchen og er utdannet innen markedsføring, økonomi og psykologi.
07.03.2019 15:15:00 - 07.03.2019 15:45:00

"Synsam resan – från optiker till livsstilsbolag"

Vinneren av årets markedssjef i Sverige presenterer vinnercaset.
Michael Grimborg er CMO i Synsam konsernet og sitter i konsernledelsen. Han kom fra TV 4 der han var salgsdirektør i 15 år. Før tiden på TV4 grundet og drev Michael Grimborg mediebyrået IUM og MEC
Michael Grimborg
CMO
Synsam Group
Michael Grimborg er CMO i Synsam konsernet og sitter i konsernledelsen. Han kom fra TV 4 der han var salgsdirektør i 15 år. Før tiden på TV4 grundet og drev Michael Grimborg mediebyrået IUM og MEC