Sharam Alghasi
Sharam
Alghasi
Sharam Alghasi er førsteamanuensis ved Avdeling for kommunikasjon, ledelse og markedsføring (SCLM) ved Høyskolen Kristiania. Hans doktorgrad i sosiologi (2009) omhandler forholdet mellom iransk-norsk mediebruk og deres konstruksjon av identitet, og tilpasningsstrategier i det norske samfunnet. Hans hovedfag (tilsvarer MD. grad) er en studie av representasjon av innvandring i norske debattprogram i tidsrommet 1998-1997. Hans forskning inkluderer spørsmål som medieproduksjon/resepsjon, medieteorier, integrasjon, multikulturalisme, nasjonalisme, transnasjonalisme, islam, ofte knyttet til den norske offentlige debatten om innvandring og islam.
Professor. Institutt for kommunikasjon
Høyskolen Kristiania