PWC
PwC er et revisjons-, rådgivnings-, regnskaps- og advokatfirma som styrker kundenes styring og kontroll og legger til rette for økt verdiskaping. I Norge utføres arbeidet av 1.500 revisorer, rådgivere og advokater ved 39 kontorer. Globalt spenner nettverket 180.000 medarbeidere i 158 land. PwC er Norges og verdens største nettverk innen profesjonelle tjenester. Vi har dedikerte team innen media, teknologi og telekommunikasjon som med fagekspertise og bransjeerfaring bistår våre kunder med å skape verdier. Basert på den samme ekspertisen og erfaringen gir vi årlig ut rapporten Global Entertainment and Media Outlook, som er en kvalifisert analyse av utviklingen i bransjen fem år fremover.
http://www.pwc.no/