Hans Geelmuyden
Hans
Geelmuyden
Hans Geelmuyden er grunnlegger, partner og styreleder i Geelmuyden Kiese. Fra 1989 har Hans bistått som rådgiver i store, skandinaviske endringsprosesser både i offentlig og privat sektor. Han fungerer også som samtalepartner og sparringspartner for et bredt spekter av ledere. Hans er en av landets fremste eksperter på krisekommunikasjon, og er en mye brukt foreleser på området. Geelmuyden startet sin karriere hos IBMs hovedkontor i New York, senere ble han redaktør i tidsskriftet Farmand og avisen Morgenbladet. Hans Geelmuyden og Jo Kiese grunnla Geelmuyden Kiese i 1989. Hans er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1979. Han gikk Befalsskolen for Kystartilleriet i 1981/82.
Styreleder
Geelmuyden.Kiese