Bing Hodneland
Bing Hodneland advokatselskap DA ble etablert i 1897. Selskapet består i dag av 38 ansatte; 16 partnere, 13 ansatte advokater og 9 i administrasjonen. Våre hovedsatsningsfelt er å yte juridisk bistand til klienter i sektorene fast eiendom og entreprise samt IT og media. I tillegg har vi spisskompetanse innenfor arbeidsrett, skatt og avgift, selskapsrett og transaksjoner.

Bing Hodnelands avdeling for IT og Media utgjør et fagmiljø som er dedikert til medie- og IT-bransjens juridiske problemstillinger. Kompetansen er bygget opp gjennom mange år med bistand til Norges ledende IT- og mediebedrifter. Vi kjenner bransjen, og flere av oss har tidligere arbeidet i ledende IT- og mediebedrifter. Våre advokater har solid prosedyreerfaring, og fire av partnerne har møterett for Høyesterett. Vår tverrfaglige sammensatte avdeling kan derfor bistå aktører i medie- og IT-bransjen med svært kompetent juridisk rådgivning samt prosedyre for domstolene i alle instanser.

Vi bistår i dag blant annet film-, TV- og musikkprodusenter, forlag, avis- og mediehus, journalister, musikere, fotografer, kunstnere og organisasjoner. Videre bistår vi flere børsnoterte selskap i IT-/telekommunikasjonssektoren, samt konsulentselskap og produsenter og leverandører av hjemmesider, dataprogrammer, databaser og IKT-tjenester generelt.
https://binghodneland.no/