«Avslutning og oppsummering»
27.08.2014 13:00:00 27.08.2014 13:05:00