Hva rører seg i EU
01.11.2018 15:50:00 01.11.2018 16:25:00
Mens næringen er fokusert på å implementere GDPR, er ePrivacy forordningen under forhandlinger i EU. ePrivacy forordningen vil endre regler på flere felt innen datadrevet og direkte markedsføring, og det kan forventes nye regler om blant annet nummeropplysning, e-post, TM, Cookies og online personverninnstillinger. Mathilde vil presentere status forhandlingene, og hva som er det sannsynlige utfallet for markedsførere.
Mathilde har vært FEDMAs EU-sjef siden 2010. FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing) er NORDMAs søster i EU, og Mathilde koordinerer arbeidet med EUs juridiske saker om databeskyttelse og personvern innen datadrevet og direkte markedsføring. Nå er hennes fokus rettet mot EUs arbeid med ePrivacy forordningen, og dets innvirkning på datadrevet og direkte markedsføring. Mathilde er medlem i EASA (European Advertising Standard Alliance), og deltakende i styret for EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance). Hun har en mastergrad i europeiske offentlige saker fra Universitetet i Maastricht i Nederland.
Mathilde Fiquet

FEDMA
Mathilde har vært FEDMAs EU-sjef siden 2010. FEDMA (Federation of European Direct and Interactive Marketing) er NORDMAs søster i EU, og Mathilde koordinerer arbeidet med EUs juridiske saker om databeskyttelse og personvern innen datadrevet og direkte markedsføring. Nå er hennes fokus rettet mot EUs arbeid med ePrivacy forordningen, og dets innvirkning på datadrevet og direkte markedsføring. Mathilde er medlem i EASA (European Advertising Standard Alliance), og deltakende i styret for EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance). Hun har en mastergrad i europeiske offentlige saker fra Universitetet i Maastricht i Nederland.