Catharina Nes,
Catharina
Nes,
Catharina er utdannet samfunnsviter, og er i dag ansvarlig for utredning og analyse i datatilsynet. Hun jobber med personvernutfordringer knyttet til big data, tingenes internett og kommersiell utnyttelse av personopplysninger. Catharina har tidligere jobbet i Europakommisjonen i Brussel, Medietilsynet og Utenriksdepartementet.
Fagdirektør,
Datatilsynet