Elise Landa
Elise
Landa
Som rådgiver innen kommunikasjon og sosiale medier i flere år, har Elise hands-on erfaringer som er verdt å lytte til. Hun er rådgiver i Færd kommunikasjon og har jobbet som designer, produksjonssjef og rådgiver i medie- og reklamebransjen. Elise er en populær foredragsholder, som senest høsten 2018 ble kåret til beste taler under Digitaldagen i Bergen.
Rådgiver
Færd kommunikasjon