Jan Sollid Storehaug
Jan
Sollid Storehaug
Jan Sollid Storehaug har lang erfaring som leder, og har dyp og bred kunnskap om digitalisering. I dette foredraget går han gjennom de ulike typene kunstig intelligens som er i bruk i dag. Han forteller om hva som skjer av forskning når det gjelder bruk av kunstig intelligens i salg og markedsføring, og om hvilke muligheter og begrensninger dette gir for din virksomhet, for eksempel når det gjelder de nye personvernreglene (GDPR) som trer i kraft i 2018.
CEO
Cloudnames
https://www.linkedin.com/in/storehaug/