Thomas Moen
Thomas
Moen
Thomas Moen har lang erfaring med å prøve å feile når det gjelder digital markedsføring, og har den siste tiden benyttet seg av en digital assistent i kommunikasjonen med sitt store nettverk. På den måten har han også solgt kurs for store beløp. I dette foredraget forteller han hva han har lært og erfart, og hva han vil råde andre til å gjøre.
Rådgiver innen digital markedsføring
Jab Jab Academy
https://www.linkedin.com/in/sosialethomas/