"Har du råd til å gi kundene dine dårlige opplevelser?"
12.05.2020 13:15:00 12.05.2020 13:45:00
Når nye digitale produkter og tjenester utvikles bør man så tidlig som mulig validere sentrale hypoteser på sluttbrukere. Prototyping er billig, men å bygge feil ting eller lage dårlige opplevelser koster. Ved å kombinere kvalitative og kvantitative metoder og gjennom tidlig og kontinuerlig brukerinvolvering sikrer vi at tjenestene som utvikles skaper kunde- og forretningsverdi.
Hans Huseklepp er CXO i design og teknologiselskapet Forte Digital, og er har ansvar for brukeropplevelse, design og tjenesteutvikling. Hans har en bakgrunn fra interaksjonsdesign og tjenestedesign, og har lang erfaring både som konsulent og fra kundesiden. Han jobber operativt med å utvikle store norske selskaper gjennom innsikt, konsept og strategiarbeid, og har de siste årene fokusert på produkt- og tjenesteutvikling. Han jobber i dag blant annet for Norgesgruppen, der han er ansvarlig for et innovasjonsteam som skal utforske og validere nye forretningsideer og konsepter
Hans Alexander Huseklepp
CXO og partner
Forte Digital
Hans Huseklepp er CXO i design og teknologiselskapet Forte Digital, og er har ansvar for brukeropplevelse, design og tjenesteutvikling. Hans har en bakgrunn fra interaksjonsdesign og tjenestedesign, og har lang erfaring både som konsulent og fra kundesiden. Han jobber operativt med å utvikle store norske selskaper gjennom innsikt, konsept og strategiarbeid, og har de siste årene fokusert på produkt- og tjenesteutvikling. Han jobber i dag blant annet for Norgesgruppen, der han er ansvarlig for et innovasjonsteam som skal utforske og validere nye forretningsideer og konsepter