Status for kundeorientering i Norge 2024
08.02.2024 09:30:00 08.02.2024 09:50:00
Forsta og CustomerC vil presentere en rykende fersk undersøkelse de har utarbeidet sammen. I denne norske og nordiske studien vil de belyse hvor modne de spurte bedriftene er i sin tilnærming til kundeorientering. Videre vil de se på sammenligninger på tvers av landegrensene i Norden og om det finnes forskjell mellom ulike bransjer. Her vil du få høre hvordan de som jobber nærmest kundeopplevelsen tenker om ledelsens prioriteringer for kunden(e) og hvordan kundeinnsikt brukes eller ikke brukes i organisasjonens forbedringsarbeid og innovasjon. Forsta's HX-plattform, representert ved Jørgen Schüren, leverer innovative kundeopplevelsesløsninger til noen av verdens mest suksessrike selskaper og byråer Forsta er ledende innen CX-innovasjon som gir vekst og verdi for selskapets kunder.
Jannecke Drangert-Hveding er gründer og partner i Customer C, Hun har jobbet med å kundeorientere virksomheter i en rekke ulike bransjer og i offentlig sektor. Arbeidet har ført henne til land som UK, Italia og Sør-Afrika og hun vet godt hva de beste virksomhetene gjør for å skape lojale kunder. Hun er CCXP (Certifisert Customer Experience Practitioner), sitter i juryen i Customer Centricity Awards , og trives som best når hun jobber med selskaper som løfter arbeidet med CX og reell kundeorientering på ledelse og styrenivå.
Jannecke Drangert-Hveding
Gründer og partner
Customer C
Jannecke Drangert-Hveding er gründer og partner i Customer C, Hun har jobbet med å kundeorientere virksomheter i en rekke ulike bransjer og i offentlig sektor. Arbeidet har ført henne til land som UK, Italia og Sør-Afrika og hun vet godt hva de beste virksomhetene gjør for å skape lojale kunder. Hun er CCXP (Certifisert Customer Experience Practitioner), sitter i juryen i Customer Centricity Awards , og trives som best når hun jobber med selskaper som løfter arbeidet med CX og reell kundeorientering på ledelse og styrenivå.
Jørgen Schüren er Business Director for Customer Experience Management hos Forsta, og har over ti års erfaring innen CX-bransjen. Med fokus på konkret handling basert på kundeinnsikt, har Jørgen spilt en sentral rolle i oppbyggingen av CX-programmer i Norge og Norden. Han har sett hva som gjør at CX programmer fungerer, men kanskje viktigere, hva som gjør at de ikke fungerer.
Jørgen Schüren
Business Director Customer Experience Management
Forsta
Jørgen Schüren er Business Director for Customer Experience Management hos Forsta, og har over ti års erfaring innen CX-bransjen. Med fokus på konkret handling basert på kundeinnsikt, har Jørgen spilt en sentral rolle i oppbyggingen av CX-programmer i Norge og Norden. Han har sett hva som gjør at CX programmer fungerer, men kanskje viktigere, hva som gjør at de ikke fungerer.