Anne Gundersen
Anne
Gundersen
Anne er Design Director i Forte Digital, og er ansvarlig for Business design og Tjenestedesign. Hun er en erfaren designer og rådgiver med tyngde innen kundesentrisk forretningsutvikling, og har lang erfaring med å lede innsiktsdrevne innovassjonsprosesser for å avdekke kundebehov, identifisere forretningsmuligheter og utvikling av konsept som bidrar til å realisere strategiske mål og ambisjoner.
Design Director
Forte Digital