Lene Buseth
Lene
Buseth
Lene har over 20 års erfaring fra ulike lederroller i Datametrix, Telenor Inpli og nå siste 4 år i Telenor Business. Hun brenner for å skape inkluderende, gjerne tverrfaglige, team med felles eierskap, motivasjon og kapabilitet til å jobbe mot å nå felles målbilder.
CPI-lead / Tribe lead IA/WAN Tribe
Telenor Business