Max Berg
Max
Berg
Max jobber med strategi og digital produktutvikling, og har flere års erfaring innen merkevarebygging og kommunikasjon. Han har jobbet i skjæringspunktet mellom ny teknologi og gode brukeropplevelser i mer enn ti år, i blant annet Katachi Magazine og Trigger. I Unfold har Max vært sentral i hele produktutviklingsløpet med å bygge gode merkevarer og brukeropplevelser for flere selskaper, senest for den nye norske håndverkstjenesten Steddy.
Product Lead
Unfold - NoA