Hilde Mobekk
Hilde
Mobekk
Hilde har en doktorgrad i atferdsanalyse/atferdsøkonomi, og har alltid vært opptatt av hvorfor vi gjør som vi gjør, og hvordan vi kan tilrettelegge for og optimalisere ønsket atferd. Hun har lang erfaring fra privat næringsliv, og vet hvordan du praktisk kan anvende tung akademisk vitenskap.
Atferdsanalytiker, ph.d.
Mindshift