“Fra hypotese til suksess – hvordan Gyldendal bygget et nytt produkt på brukernes premisser”
04.05.2022 12:10:00 04.05.2022 12:30:00
Gyldendal Akademisk snur utvikling og produksjon av læringsmateriell til å bli mer kundesentrisk, fleksibelt og dynamisk. Innsikt og kunnskap endrer seg raskere enn en bok kan komme ut av trykken. Studentene stiller andre krav til læringssituasjonen, og ved hjelp av Riktig bygger vi en plattform som setter oss i stand til å møte dette behovet.
Kine Lauritzen Maarud er produktsjef for Riktig, Gyldendals nye digitale læringsressurs for studenter i høyere utdanning. Hun har master i didaktikk og organisasjonslæring, og lang erfaring fra kommunikasjons- og markedsføringsarbeid. Gjennom tett dialog med brukerne, god bransjeforståelse og stort fokus på kundetilfredshet har hun bidratt til at Gyldendal nå kan tilby landets studenter helt nye måter å lære på.
Kine Lauritzen Maarud
Produktsjef
Gyldendal Akademisk
Kine Lauritzen Maarud er produktsjef for Riktig, Gyldendals nye digitale læringsressurs for studenter i høyere utdanning. Hun har master i didaktikk og organisasjonslæring, og lang erfaring fra kommunikasjons- og markedsføringsarbeid. Gjennom tett dialog med brukerne, god bransjeforståelse og stort fokus på kundetilfredshet har hun bidratt til at Gyldendal nå kan tilby landets studenter helt nye måter å lære på.
Caroline Evjenth Kolbeinsen jobber i Forte Digital som strategisk rådgiver sammen med bla Gyldendal Akademisk. Med sin bakgrunn som Sivil Økonom og med over 20 års erfaring fra salg, kommunikasjon og digital produktutvikling jobber hun i tett partnerskap med kunden for å avdekke kundens kunders behov. Sammen med Gyldendal Akademisk har Caroline identifisert nøkkelbehov hos hovedmålgruppene og tatt frem en digital løsning som kan endre måten Gyldendal Akademisk samhandler med sine kunder i fremtiden.
Caroline Evjenth Kolbeinsen
Strategisk rådgiver
Forte Digital
Caroline Evjenth Kolbeinsen jobber i Forte Digital som strategisk rådgiver sammen med bla Gyldendal Akademisk. Med sin bakgrunn som Sivil Økonom og med over 20 års erfaring fra salg, kommunikasjon og digital produktutvikling jobber hun i tett partnerskap med kunden for å avdekke kundens kunders behov. Sammen med Gyldendal Akademisk har Caroline identifisert nøkkelbehov hos hovedmålgruppene og tatt frem en digital løsning som kan endre måten Gyldendal Akademisk samhandler med sine kunder i fremtiden.