Mads Bruun Høy
Mads
Bruun Høy
Mads Bruun Høy er partner og gru¨nder i Æra. Han er ekspert på prosess og prosjektledelse av strategiske innovasjonsprosjekter der mange aktører/interessenter skal nyskape sammen og kompleksitetsgradener høy. Han er initiativtaker til det tverrsektorielle innovasjonsprogrammet Floke, som skaper innovasjonsmuligheter ut av samfunnets største utfordringer, og ble høsten 2018 nominert til Nordisk Råds Miljøpris.
Business Director / Founding Partner
Æra Strategic Innovation