"Floke: Fra innsikt til svar på de store samfunnsutfordringene"
04.05.2022 10:00:00 04.05.2022 10:15:00
Samfunnsutfordringer er som floker og kan ikke løses ved at enkeltaktører drar i én ende alene. Utfordringene krever en strukturert tilnærming og må arbeides med gjennom samarbeid på tvers av sektorer og verdikjeder. Floke er et verktøy for å gjøre nettopp dette og finner nye svar for en mer bærekraftig fremtid. Æra Strategic Innovation holder nå på med sitt 11. Floke-prosjekt. Prosjektene har så langt handlet om bærekraft i byggnæringen, plast-problematikk, ungt utenforskap og bærekraftig mat. For å skape systemisk endring og et mer bærekraftig samfunn er dyp innsikt og langsiktige samarbeid en viktig nøkkel til suksess. Æra vil i dette foredraget dele erfaringer med å jobbe med ny innsikt og innovasjon i samarbeid på tvers av verdikjeder.
Mads Bruun Høy er partner og gru¨nder i Æra. Han er ekspert på prosess og prosjektledelse av strategiske innovasjonsprosjekter der mange aktører/interessenter skal nyskape sammen og kompleksitetsgradener høy. Han er initiativtaker til det tverrsektorielle innovasjonsprogrammet Floke, som skaper innovasjonsmuligheter ut av samfunnets største utfordringer, og ble høsten 2018 nominert til Nordisk Råds Miljøpris.
Mads Bruun Høy
Business Director / Founding Partner
Æra Strategic Innovation
Mads Bruun Høy er partner og gru¨nder i Æra. Han er ekspert på prosess og prosjektledelse av strategiske innovasjonsprosjekter der mange aktører/interessenter skal nyskape sammen og kompleksitetsgradener høy. Han er initiativtaker til det tverrsektorielle innovasjonsprogrammet Floke, som skaper innovasjonsmuligheter ut av samfunnets største utfordringer, og ble høsten 2018 nominert til Nordisk Råds Miljøpris.