Adrian Peretz
Adrian
Peretz
Adrian Peretz er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet. Adrian har en doktorgrad fra Norges Handelsh.yskole og MBA fra Columbia Business School. Han har mange års næringslivserfaring, blant annet som merkevaredirektør i Mills. Adrians arbeider er publisert i internasjonale tidsskrifter som Journal of Brand Management og Advances in Consumer Research, foruten at de har blitt presentert på en rekke forskningskonferanser.
Førsteamanuensis i markedsføring
OsloMet
https://www.linkedin.com/in/adrian-peretz-2129741?authType=NAME_SEARCH&authToken=bHA6&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:mynetwork,clickedEntityId:5377838,authType:NAME_SEARCH,idx:1-1-1,tarId:1462012622112,tas:Adrian Peretz,