Naken og forsvarsløs. Ubevisst påvirkning møter ingen motstand hos forbrukeren
13.10.2015 09:10:00 13.10.2015 09:55:00
Terje og Adrian vil begynne seminaret med å forklare det teoretiske rammeverket rundt forbrukernes tankeprosesser særlig knyttet til to sentrale temaer innenfor forbrukeratferd: (1) Hvordan foregår læring på de forskjellige nivåene av ? Med læring menes hvordan forbrukerne påvirkes av alle markedskommunikasjonstiltak avhengig av hvilket nivå tankeprosessene ligger på dette har stor betydning for utforming og plassering av all markedskommunikasjon; 2) Hvordan foregår beslutninger på de forskjellige nivåene? Det gamle ¹høy/lav¹ involverings paradigmet for inndeling av produkter må bort! Vi må grave mye dypere inn i hva som kjennetegner beslutningsprosesser. Når et menneske kan bruke kortere tid på å bestemme seg for å kjøpe et hus enn å velge en ny sykkel er det mye som tyder på at en enkel ¹høy/lav¹ involveringsmodell ikke gir oss stor innsikt i beslutningsprosessen. I tillegg vil vi belyse en del spørsmål knyttet til et tredje tema som er av stor betydning for markedsførere: Kan vi måle tankeprosesser og utfallet av disse tankeprosessene når de foregår på intuitivt eller ubevisst nivå?
Tarje er sivilmarkedsfører (NMH), cand. merc i strategi og ledelse (NHH) og har doktorgrad i markedsføring (BI). Han forsker på forbrukeratferd og merkevarer, herunder forbrukers selvbilde og bruk av merker som identitetsmarkører, forbrukerresponser til endringer i merkeimage og negativ merkeeksponering (bevisste og ubevisste effekter).Tarje har flere års erfaring som strategisk rådgiver i MarkUp Consulting og har bistått mange av Norges ledende bedrifter på både privat- og bedriftsmarkedet.
Tarje Gaustad
Høyskolelektor/program direktør
Markedshøyskolen
Tarje er sivilmarkedsfører (NMH), cand. merc i strategi og ledelse (NHH) og har doktorgrad i markedsføring (BI). Han forsker på forbrukeratferd og merkevarer, herunder forbrukers selvbilde og bruk av merker som identitetsmarkører, forbrukerresponser til endringer i merkeimage og negativ merkeeksponering (bevisste og ubevisste effekter).Tarje har flere års erfaring som strategisk rådgiver i MarkUp Consulting og har bistått mange av Norges ledende bedrifter på både privat- og bedriftsmarkedet.
Adrian Peretz er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet. Adrian har en doktorgrad fra Norges Handelsh.yskole og MBA fra Columbia Business School. Han har mange års næringslivserfaring, blant annet som merkevaredirektør i Mills. Adrians arbeider er publisert i internasjonale tidsskrifter som Journal of Brand Management og Advances in Consumer Research, foruten at de har blitt presentert på en rekke forskningskonferanser.
Adrian Peretz
Førsteamanuensis i markedsføring
OsloMet
Adrian Peretz er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen på OsloMet. Adrian har en doktorgrad fra Norges Handelsh.yskole og MBA fra Columbia Business School. Han har mange års næringslivserfaring, blant annet som merkevaredirektør i Mills. Adrians arbeider er publisert i internasjonale tidsskrifter som Journal of Brand Management og Advances in Consumer Research, foruten at de har blitt presentert på en rekke forskningskonferanser.