Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania ble opprettet i 1914, og tilbyr studier innen markedsføring, ledelse, kommunikasjon, kreativitet og helse.

Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har høyskolen i over 100 år tilbudt morgendagens utdanninger.
http://kristiania.no/