Markedshøyskolen
Markedshøyskolen er en privat høyskole sentralt plassert midt i Oslo og Bergen sentrum. Skolen har i løpet av få år blitt en synlig aktør på utdanningsmarkedet og har i dag omlag 2.400 studenter fordelt på åtte bachelorstudier og ett masterstudium. Skolens fagstab kommer fra en rekke fagområder innenfor markedsføring, salg, PR, reiseliv, innovasjon og ledelse og er aktive bidragsytere i fag- og samfunnsdebatten hver dag. Markedshøyskolen er en del av Campus Kristiania, en selveiende ”nonprofit”-stiftelse med en 100 år lang tradisjon innen utdanning, som kobler praktisk erfaring med det nyeste innen forskning, til beste for hver enkelt student.
http://kristiania.no/