Hvordan lykkes i å kommunisere til «a segment of one»
01.12.2015 09:35:00 01.12.2015 10:00:00
Omnikanalmarkedsføring handler om langt mer enn branding, kampanjer, kanaler og digitalt innhold. En av hovedutfordringene knyttet til «omni channel» ligger i tverrsnittet av nettopp disse temaene og definerer for oss essensen i hva moderne markedsføring egentlig handler om; hvilket fortsatt er relevant budskap med riktig timing, i aktuell(e) kanal(er), men med et vesentlig "tillegg", nemlig at dette gjøres konsistent i alle dimensjoner. Et naturlig spørsmål i forlengelsen av dette er naturligvis hvordan man går frem for å få til nettopp dette, samt hva dette krever - av teknologi, men også prosesser, og ikke minst mennesker. Med utgangspunkt i de mange virksomhetene SAS har jobbet med på dette området, er det åpenbart at det eksisterer et mønster, og det begynner å etableres en form for beste praksis i forhold til å mestre såkalt omnikanalmarkedsføring.
Kristoffer Kalbekken er Head of Customer Intelligence i SAS Institute og har sin bakgrunn fra teknologi- og konsulentsiden. Kristoffer har jobbet med verdidrevet løsningsimplementering hos noen av Norges største private selskaper innenfor B2C, og på tvers av en rekke bransjer, med fokus på teknologi som en muliggjører for endring og transformasjon. I SAS Institute har Kristoffer hovedansvaret for satsningen på CI og Integrated Marketing Management, herunder forretnings- og teknologirådgivning med fokus på strategi, teknologi, analyse, prosess og prosjekter.
Kristoffer Kalbekken
Head of Customer Intelligence
SAS Institute
Kristoffer Kalbekken er Head of Customer Intelligence i SAS Institute og har sin bakgrunn fra teknologi- og konsulentsiden. Kristoffer har jobbet med verdidrevet løsningsimplementering hos noen av Norges største private selskaper innenfor B2C, og på tvers av en rekke bransjer, med fokus på teknologi som en muliggjører for endring og transformasjon. I SAS Institute har Kristoffer hovedansvaret for satsningen på CI og Integrated Marketing Management, herunder forretnings- og teknologirådgivning med fokus på strategi, teknologi, analyse, prosess og prosjekter.