Generasjon Z/Millennials – hvordan nå dem?
18.09.2018 09:30:00 18.09.2018 10:00:00
Blant de unge har aldri tilliten til og bruken av tradisjonelle mediekanaler vært lavere. Deres oppmerksomhet blir også mer og mer flyktig. Det har blitt en stor utfordring for annonsører og avsendere å bygge tillit og sikre relevans i de unges egne arenaer for at de skal være villige til å bruke tid på ditt budskap. Så hvordan når du egentlig inn i den unge målgruppens digitale univers? Dette vet trendanalytiker Vikki N. Walle-Hansen i Opinion AS. Vikki har lenge fordypet seg i de digitale vanene til unge mennesker, spesielt jenter i alderen 15-29 år, som gjerne er et steg foran på SoMe. Innsikten er basert på Opinions eget jente-panel, Sher-panelet, med 800 unge jenter som de følger og har dialog med hele året – samt Opinions store UNG2017 studie. Lær hvordan unge bruker sosiale medier, hva de er opptatte av og hva de mener om merkevarer som invaderer deres arena. Bør man bruke ungdomsspråk og emojis for å bli sett – eller hva funker, egentlig? Vikki vil ta deg gjennom flere gode (og dårlige) eksempler.
Vikki Nathalie Walle-Hansen er analytiker med innretning mot trendanalyse og innovasjon. Hun har nylig også jobbet med forretningsstrategi for en oppstartsbedrift inne financial technology i San Francisco, der hun også fordypet seg i unge menneskers digitale vaner. Research og trendanalyse i ordets alle betydninger er hennes lidenskap, og hun er opptatt av å formidle engasjerende scenarioer og analyser som kan brukes i strategiarbeid på tvers av bransjer og kategorier. Hun spesialiserer seg også på unges digitale vaner, og har ansvaret for Opinion AS sitt digitale jentepanel, Sher-panelet, rettet mot jenter i alderen 16-29 år.
Vikki Walle-Hansen
Seniorkonsulent Trendanalyse & Innovasjon
Opinion
Vikki Nathalie Walle-Hansen er analytiker med innretning mot trendanalyse og innovasjon. Hun har nylig også jobbet med forretningsstrategi for en oppstartsbedrift inne financial technology i San Francisco, der hun også fordypet seg i unge menneskers digitale vaner. Research og trendanalyse i ordets alle betydninger er hennes lidenskap, og hun er opptatt av å formidle engasjerende scenarioer og analyser som kan brukes i strategiarbeid på tvers av bransjer og kategorier. Hun spesialiserer seg også på unges digitale vaner, og har ansvaret for Opinion AS sitt digitale jentepanel, Sher-panelet, rettet mot jenter i alderen 16-29 år.