Ingrid Leren Wathne
Ingrid
Leren Wathne
Ingrid er en av landets beste konseptutviklere. Hun har et godt hode, en presis penn og en sjelden målgruppeinnsikt - og hun er sammen med sin makker, Einar Nonstad, høyt premiert blant annet for sitt arbeid med Statoil, Gjensidige og Redningsselskapet. Med en 20-årig karriere fra reklamebransjen og en nyere bachelor i psykologi har hun en ideell fagkombinasjon for merkevarebygging. Ingrid jobber systematisk med innsikt og løser sterke kommunikasjons- og betjeningskonsepter på tvers av kundereisen. I tillegg er hun en ettertraktet fasilitator for interne prosesser hvor målet er å skape rom for, og mot til nytenkning.
Konseptutvikler
Schjærven Reklamebyrå