Cathrine von Ibenfeldt
Cathrine
von Ibenfeldt
Cathrine von Ibenfeldt er høyskolelektor ved Markedshøyskolen. Hun har mastergrad i markedsføring fra Høyskolen i Buskerud (2008), der merkerelasjoner og (u)likhet i utvidelseskategorier ble undersøkt. Cathrine har i sin praksis jobbet innen restaurant- og forsikringsbransjen. Fordypningsfelt er forbrukerens produktholdninger og hvordan ulik informasjonsprosessering kan forme og endre holdninger. Cathrine har særlig interesse i temaer som omhandler den biologiske forbrukeren, samt transformativ forbrukeratferd (søken etter å hjelpe forbrukeren i å ta bedre valg). Hun foreleser i mange markedsrelaterte fag, blant annet forbrukeratferd, markedskommunikasjon, servicefag, merkevareledelse og metode.
Høyskolelektor
Markedshøyskolen
https://no.linkedin.com/in/cathrinevonibenfeldt